cnn
przegląd artykułów internetowych: ONET.PL GAZETA.PL DZIENNIK.PL
Blog > Komentarze do wpisu
PKW zakwestionowała sprawozdania finansowe PiS i SLD
mig, kt, PAP
2007-08-02, ostatnia aktualizacja 2007-08-03 09:46

PKW zakwestionowała sprawozdania finansowe PiS i SLD - dowiedziała się stacja TVN24.

var rTeraz = new Date(1186298928021); function klodka (ddo) { if (rTeraz.getTime()>=ddo.getTime()) document.write('<'+'img src="/i/szukaj/k2b.gif" width=20 height=18 border=0 align="absmiddle"'+'>'); }

Odrzucenie sprawozdania przez Państwową Komisje Wyborczą oznacza groźbę utraty subwencji na trzy lata przez obie partie.

- Do złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych zobowiązane były 82 partie, które figurowały w ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie w grudniu 2006 roku - powiedział dyrektor zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej Krzysztof Lorentz.

- 70 z nich złożyło sprawozdania w terminie, jedna - po terminie, a 11 partii nie złożyło sprawozdania w ogóle. Wszystkie partie sejmowe złożyły sprawozdania w terminie.

W sprawozdaniach finansowych partii podawane są informacje o tym, skąd i ile pieniędzy uzyskały w danym roku. Zawiera też dane o wpływach na fundusz wyborczy i wydatkach tego funduszu. Do sprawozdania dołączana jest też informacja o wykorzystaniu subwencji budżetowej - dotyczy to tych ugrupowań, które ją otrzymały.

PKW może przyjąć sprawozdanie, przyjąć je ze wskazaniem na uchybienia lub odrzucić. Odrzucenie sprawozdania skutkuje utratą prawa do subwencji z budżetu na 3 lata. Dodatkowo część środków, które zostały przekazane partii z naruszeniem przepisów przepada na rzecz Skarbu Państwa.

Kiedy PKW odrzuca sprawozdanie?

- Ustawa o partiach politycznych dokładnie precyzuje, kiedy musi nastąpić odrzucenie sprawozdania. I tak, następuje ono w przypadku: prowadzenia przez partię polityczną działalności gospodarczej oraz pozyskiwania środków finansowych ze zbiórek publicznych, gromadzenia środków finansowych poza rachunkiem bankowym. Przepisy pozwalają bowiem wyłącznie na pozostawienie poza rachunkiem bankowym pewnych kwot ze składek członkowskich, o ile zostaną one przeznaczone na sfinansowanie działalności terenowych organów partii - wyjaśnił dyrektor Lorentz.

Ponadto PKW odrzuca sprawozdanie, jeśli stwierdzone zostanie przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych (w tym od cudzoziemców lub osób prawnych). Niedozwolone jest też finansowanie kampanii wyborczej z pominięciem Funduszu Wyborczego oraz gromadzenie środków Funduszu poza specjalnie do tego przeznaczonym rachunkiem bankowym.

Dokumenty złożone przez partie i komitety wyborcze są sprawdzane przede wszystkim pod kątem ich zgodności z ustawą o partiach politycznych i z przepisami antykorupcyjnymi.

Lorentz podkreślił, że PKW bada finanse partii w takim zakresie, do jakiego uprawnia ją ustawa. Bada zatem całość przychodów partii, ale nie całość wydatków - zajmuje się wydatkami z Funduszu Wyborczego oraz sposobem wydatkowania subwencji.

Jeśli PKW odrzuci sprawozdanie, a Sąd Najwyższy nie przychyli się do skargi na to postanowienie Komisji, partia traci prawo do subwencji w następnych trzech latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania.

Napieralski: Zbieramy informacje w sprawie decyzji PKW

Sekretarz generalny SLD Grzegorz Napieralski powiedział w piątek PAP, że Sojusz zbiera informacje na temat decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie tej partii dotyczące źródeł pozyskania środków finansowych w 2006 roku.

- Decyzja PKW jeszcze do nas nie trafiła. Kontaktuję się z naszym skarbnikiem - powiedział Napieralski. Sprawozdanie SLD zostało odrzucone z powodu gromadzenia przez partię środków finansowych poza rachunkiem bankowym. Partia ma teraz 7 dni na złożenie skargi na decyzję PKW do Sądu Najwyższego. Jeśli sąd odrzuci skargę, SLD straci prawo do otrzymania subwencji przez kolejne trzy lata.

Brudziński: Nie rozumiem decyzji PKW

Nasze finanse są jasne. Odwołamy się od orzeczenia PKW - powiedział w TVN24 Joachim Brudziński z PiS. Jego partii grozi utrata subwencji przez trzy lata a to aż 65 milionów złotych.

Sekretarz generalny PiS jest zdumiony tą decyzją. - W poprzednich latach rozliczaliśmy się podobnie i nikt nic nam nie zarzucał - powiedział poseł. Jego zdaniem, "niejasności" wynikają z tego, że członkowie oraz sympatycy PiS nie są zorientowani i omyłkowo wpłacają pieniądze z kont firmowych, służbowych, a nie z własnych.- Z tego typu sytuacją partia masowa ma do czynienia bardzo często. Nasi eksperci wykonali wręcz tytaniczną pracę, żeby to wszystko wyczyścić i uporządkować - tłumaczy poseł Brudziński.

 

PiS i SLD odwołają się od orzeczenia PKW ws. finansów

az, mar, PAP, IAR
2007-08-03, ostatnia aktualizacja 2007-08-03 14:08

PiS i SLD odwołają się do Sądu Najwyższego od orzeczenia Państwowej Komisji Wyborczej, kwestionującej oświadczenia finansowe partii - zapowiedzieli szef gabinetu politycznego premiera, Adam Lipiński i sekretarz generalny PiS Joachim Brudziński oraz poseł Ryszard Kalisz z SLD. Jeśli SN odrzuci skargę, PiS i SLD stracą prawo do otrzymania subwencji przez kolejne trzy lata.

 

PKW odrzuciła sprawozdanie PiS, bo wpłaty na konto partii dokonywały osoby z zagranicy oraz osoby prawne. Może to oznaczać utratę subwencji budżetowej na następne trzy lata.

Poseł Lipiński powiedział, że jest niemożliwe, by księgowość Prawa i Sprawiedliwości przeoczyła finansowanie partii przez cudzoziemców oraz osoby prawne. Poseł dodał, że taka sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca, a PiS miało zawsze perfekcyjnie przygotowane sprawozdania finansowe.

PKW: Użyte znaczy przyjęte

Wg PKW, łączna kwota nieprawidłowych wpłat na rachunek Funduszu Wyborczego partii PiS, niezwróconych w 30-dniowym terminie przewidzianym w ustawie o partiach politycznych, to nieco ponad 188 tys. zł. Po upływie 30-dniowego zwrócono z tego 71,4 tys. zł. PKW podkreśla, że z analizy historii rachunku bankowego PiS wynika, że partia skorzystała z niezwróconych pieniędzy. 10 listopada 2006 r. saldo tego rachunku wynosiło 23.990,86 zł, a łączna kwota wpłat nieprawidłowych dokonanych na ten rachunek do tego dnia i niezwróconych w 30-dniowym terminie wynosiła 106.543,95 zł.

- Oznacza to, że środki pozyskane ze źródeł niedozwolonych lub w sposób niezgodny z przepisami ustawy zostały przez partię użyte, co również potwierdza ich przyjęcie - uważa Państwowa Komisja Wyborcza.

Brudziński: Nasze finanse są transparentne

W ocenie Brudzińskiego, PKW nie miała podstaw, by odrzucić sprawozdanie PiS. Polityk podkreślił, że jego partia sama - podobnie jak w poprzednich latach - wskazała w swoim sprawozdaniu pieniądze wpłacane z naruszeniem ustawy o partiach politycznych.

- Nieprawidłowe wpłaty - nie z konta prywatnego tylko firmowego, bądź dokonywane przez cudzoziemca były "wyłapywane" przez naszą księgowość i przekazywane na oddzielne konto - przekonywał Brudziński. Jak mówił, były one potem zwracane wpłacającym lub przekazywane na konto Skarbu Państwa.

- Nasze finanse są transparentne w sposób optymalny - podkreślił Brudziński.

Kalisz: Szanujemy decyzję PKW, ale będziemy dochodzić swych racji

PKW odrzuciła także sprawozdanie SLD. Jak poinformował na konferencji w Sejmie prawnik Sojuszu, poseł Ryszard Kalisz, zastrzeżenia PKW dotyczą130 tysięcy złotych.

110 tysięcy to wpływy z darowizn od osób fizycznych. Jak podkreślił SLD, dokonało zwrotów wszystkich nieprawidłowych wpłat - razem ok. 400 tys. zł. Ponad stu tysięcy nie udało się zwrócić w terminie (30 dni), z powodu m.in. błędów w numerach kont. - Żadna partia polityczna nie ma wpływu na to, że ktoś wpłaca na jej konto - powiedział Kalisz.

PKW zakwestionowała też kwotę 21 tys., jaką Sojusz uzyskał ze sprzedaży dwóch zużytych samochodów. Kalisz powiedział, że w tej kwestii SLD nie zgadza się z wykładnią, jaką PKW zastosowała wobec art. 23a ustawy o partiach i przedstawi swoje racje przed sądem.

- Szanując bardzo uchwałę PKW i dziewięciu sędziów, którzy się w niej znajdują, musimy powiedzieć, że nie zgadzamy się z jej wykładnią - podkreślił poseł SLD.

Obie partie mają 7 dni - od dnia dostarczenia postanowienia - na złożenie skargi na decyzję PKW do Sądu Najwyższego. Postanowienie jeszcze nie zostały dostarczone.
 

 

 

 

 

Premier: Decyzja PKW niewspółmierna do przewinienia

kt, mar, PAP
2007-08-04, ostatnia aktualizacja 2007-08-04 15:03

- Decyzja PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego PiS za 2006 rok jest daleko idąca - ocenił premier Jarosław Kaczyński na sobotniej konferencji prasowej w Warszawie. Według premiera, sankcja zastosowana przez PKW jest nieadekwatna do czynu. Sprawozdanie PiS odrzucono z powodu przyjęcia przez partię środków finansowych pochodzących od cudzoziemców oraz od osób prawnych. - Czyn jest drobny i popełniony bez złej woli - uważa szef rządu.

Według premiera, w sprawie sprawozdania PiS można było skorzystać z wytknięcia uchybienia. PKW może przyjąć sprawozdanie, przyjąć je ze wskazaniem na uchybienia lub odrzucić.

- Partia zgodnie z przepisami wyodrębniła wpłaty nieprawidłowe i zwracała je sukcesywnie - zapewnił szef rządu. Jak dodał, środki te były gromadzone na odrębnym koncie bankowym.

- Nie zwrócono jakiejś sumy od darczyńców, co do których nie było ustalone, czy były to wpłaty prawidłowe, czy nieprawidłowe i były prowadzone wyjaśnienia - podkreślił szef rządu.

Premier: To podobne do sprawy samorządowców

Premier przywołał też przykład uznania przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją przepisów, na mocy których mandaty tracili samorządowcy, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń majątkowych.

W tej sprawie - mówił premier - Trybunał stwierdził, że sankcja jest nieadekwatna w stosunku do czynu. - Tutaj ta nieadekwatność jest bijąca w oczy. Bo utrata środków na 3 lata to rzeczywiście rzecz poważna, bardzo poważna, mogąca zmieniać sytuację polityczną w Polsce - stwierdził Jarosław Kaczyński.

Oprócz sprawozdania PiS, PKW odrzuciła też sprawozdanie SLD. Obie partie zapowiedziały odwołanie się do Sądu Najwyższego od decyzji PKW. Jeżeli SN odrzuci skargi partie nie otrzymają subwencji z budżetu przez kolejne trzy lata.

niedziela, 05 sierpnia 2007, 7k

Polecane wpisy